Λίπανση

Αλλαγή λαδιών

Έχετε ελέγξει πρόσφατα το λάδι σας;Υποθέτουμε πως δεν το έχετε κάνει. Αυτή είναι μια διαδικασία συντήρησης που παραβλέπεται και πρέπει να εκτελείται τακτικά. Διαθέτουμε φίλτρα λαδιού υψηλής ποιότητας και λιπαντικά για τη σωστή συντήρηση της μοτοσικλέτας ή του scooterσας. Όλα τα λιπαντικά που διαθέτουμε πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

Τι προσφέρουμε

Απλή αλλά απο τις σημαντικότερες εργασίες συντήρησης που πρέπει να κάνετε στην μοτοσυκλέτα σας.Με κάθε αλλαγή λαδιών στο συνεργείο μας έχετε πλήρη δωρεάν ελεγχο κινητήρα και περιφερειακών συστημάτων.

Λιπαντικά κινητήρων
Το συνεργείο μας χρησιμοποιεί μονο υψηλής ποιότητας λιπαντικά.
Βαλβολίνες
Γρασσα
Λιπαντικά αλυσίδων