Επισκεύη κινητήρων

Επισκευή κινητήρων

Αναλαμβάνουμε επισκεύες κινητήρων μοτοσυκλέτων και scooter χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνογνωσία και γνήσια ανταλλακτικά.

Τι προσφέρουμε

Μειωμένη αποδοση,κάυση λαδιών,θόρυβος,διαροές και πολλές άλλες περιπτώσεις

Συστήματα καυσίμου
Το συνεργείο μας αναλαμβάνει επισκευή και συντήρηση όλων των συστημάτων καυσίμου καρμπυρατέρ και injection διαθέτοντας μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
Επισκεύες κεφαλών
Ρεκτιφίε κυλίνδρων
Αυτόματη μετάδοση CVT